pobierz-porady-dla-gastronomii

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu w restauracji  

+ 0
+ 0

Otwierasz restaurację i chcesz w niej sprzedawać i podawać alkohol? Musisz wiedzieć, że wymaga to uzyskania zezwolenia na jego sprzedaż. Posiadanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu to obowiązek każdego sprzedawcy, dlatego warto zapoznać się z procedurami uzyskiwania zezwolenia oraz jego rodzajami. alkohol restauracja

Działalność w branży gastronomicznej jest nieodłącznie związana ze sprzedażą alkoholu. Z góry bowiem można założyć, że powodzenie lokalu jest związane z możliwością jego sprzedaży. Aby restaurator mógł sprzedawać alkohol musi posiadać zezwolenie. Zasady wydawania zezwoleń, wymagane dokumenty i opłaty są regulowane Ustawą z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwałami i zarządzeniami wydawanymi przez lokalne organy tj, rady gminy czy miasta.

Rodzaje zezwoleń

Aby móc sprzedawać konkretny rodzaj alkoholu należy posiadać odpowiednie zezwolenie. Istnieją trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu):

 • zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
 • zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa,
 • zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Jeśli zatem chcemy w lokalu sprzedawać wszystkie rodzaje alkoholi niezbędne będzie złożenie wniosku o trzy zezwolenia na każdy rodzaj alkoholu odrębnie.

Należy przy okazji mieć świadomość, że sprzedawanie napojów alkoholowych bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia lub wbrew jego warunkom popełnia się przestępstwo, za które grozi grzywna. Wysokość kary grzywny może się wahać od 100 zł do nawet 720 tys. zł.

W niektórych przypadkach sąd może także zasądzić przepadek, a więc przejęcie alkoholu przez Skarb Państwa jak również zakazać właścicielowi restauracji prowadzenia w przyszłości działalności polegającej na sprzedaży alkoholu.

W tym miejscu chciałabym również przypomnieć, że potoczne nazwy, czyli pozwolenie czy koncesja na sprzedaż alkoholu są nieprawidłowe. Na sprzedaż alkoholu można uzyskać jedynie zezwolenie. Niestety potoczne nazwy w takim stopniu weszły do języka, że często są używane jako prawidłowe.

Jak uzyskać zezwolenie?

Właściciel restauracji musi złożyć wniosek i zaznaczyć w nim,  jakie napoje alkoholowe zamierza sprzedawać i podawać w lokalu. W jednym wniosku można wystąpić o wszystkie możliwe zezwolenia. Wniosek składa się w urzędzie miasta lub gminy, w którym ma być prowadzona sprzedaż. Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty:

 • zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej (oznaczenie przedsiębiorcy oraz numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej) - dokumenty rejestrowe (w przypadku KRS nie starsze niż 3 miesiące),
 • adres punktu sprzedaży,
 • tytuł prawny do lokalu (umowa najmu, akt notarialny),
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lokalu,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

Zezwolenia wydawane są oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych po uzyskaniu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy dotyczącymi zasad usytuowania miejsc sprzedaży i ustalonego limitu zezwoleń. Gminna komisja ocenia czy lokalizacja punktu spełnia warunki i wydaje opinię - pozytywną lub negatywną. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi nie dłużej niż miesiąc.

Zezwolenie wydawane jest na czas określony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku lokali., których działalność polega na organizacji przyjęć na okres do 2 lat. Po jego upływie każdy restaurator powinien zwrócić się do organu gminy bądź miasta z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia.

Opłaty za wydanie zezwolenia

Szczegółowo wysokości opłat przedstawiam w poniższej tabeli. 

 

Opłata Rodzaj alkoholu Kto wnosi opłatę
525 zł do 4,5% alkoholu oraz piwo przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł
525 zł od 4,5% do 18% alkoholu
(bez piwa)
przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł
2100 zł powyżej 18% alkoholu przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77 000 zł
1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku do 4,5% alkoholu oraz piwo przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku od 4,5% do 18% alkoholu
(bez piwa)
przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku powyżej 18% alkoholu przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

Co roku do 31 stycznia restaurator musi złożyć oświadczenie o tym ile sprzedał poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w poprzednim roku. Na podstawie tego oświadczenia wpłaca się co roku opłatę za korzystanie z zezwolenia.

Cofnięcie zezwolenia

Zezwolenie może zostać odebrane w przypadku nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności w przypadku:

 • sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 • braku wezwania policji lub straży miejskiej do awanturujących się klientów,
 • sprzedaży alkoholu pochodzącego z nielegalnych źródeł,
 • podawania fałszywych danych w oświadczeniu o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 • zostanie wobec właściciela restauracji orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Restaurator, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Wygaśnięcie zezwolenia

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 1. likwidacji punktu sprzedaży,
 2. upływu terminu ważności zezwolenia,
 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 5. niezłożenia oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do 31 stycznia lub niezapłacenia opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach.

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 2. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_280-zezwolenie-na-sprzedaz-alkoholu

Ekspert-Ewelina-dla-gastronomii-d1

Autor artykułu: Ewelina Krośnia, e-mail: ewelina@dla-gastronomii.pl

O mnie:

Doradzam w wyborze systemów gastronomicznych i programów hotelowych. Prowadzę szkolenia z obsługi programów S4H i X2 dla właścicieli, managerów oraz pracowników lokali gastronomicznych i hoteli.

Dowiedz się więcej:

Otwarcie własnej restauracji to chyba marzenie każdej osoby, która lubi i umie gotować. Wydaje się bowiem, że do założenia restauracji wystarczą  umiejętności kucharskie, dobra lokalizacja i sukces mamy gwarantowany. Jednak nic bardziej mylnego. Założenie własnej restauracji to poważne przedsięwzięcie. O wiele łatwiejsze będzie to jednak przy zastosowaniu podstawowych i sprawdzonych zasad.

restauracja-jak-zalozyc

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież